27 Oct 2005

50 minutit Abu Ghraib'i vanglaülemaga

26.oktoobri(2005) Democracy Now! saade koosneb 50min ulatuses
intervjuust, endise kindrali, Janis Kaprinski'ga, kelle
alluvuses oli nii Abu Ghraib kui ka, tema enda väitel,
kõik ülejäänud Iraagi vanglad.

Minule jäi kõrva saate lõpupoole
kõlanud väide, et Guantanamo lahe vanglas
olevaid vange ei olevat, vähemalt mingil ajaperioodil,
üldse plaaniski olnud kunagi vabastada.
Intervjuu osa algab pärast 8min ja 30s möödumist ,kuid
soovitan 26.oktoobri saadet hakata kuulama
hoopis alates 6. minutist.
Nimelt, hetkel 6min 15s kuvatakse vahepalana
mingi videolõik, mille taustaks oleva muusika sönad
on minu meelest küll töeliselt head,
eriti veel just kombineeritudselle,
minu meelest väga andekalt lauldud,
viisi ning laulja häälega.

Refrääni sõnad on:
"And prove to me America that You care,
and prove to me America, you're aware."

Minu isiklik, subjektiivne, arvamus Janis Kaprinski'st
on, et jah, ta ei ole tõesti ainuke süüdlane,
kuid KUI ta tõesti inimlikkust niiviisi hindab nagu
ta väidab end hindavat, siis ei teinud ta oma tööd
siiski piisavalt korrektselt ning on siiski,
KOOS TEISTE kõrgemat järku, võimalik,
et pahatahtlike, ametnike ning
sõjaväelastega üpris otseselt
süüdi. Kui ikka on näha, et asjad kisuvad
viltu ja ei sõltu nii väga temast,
siis keegi vöi miski ei takista teda ju oma öigustest
lähtuvalt teha paari pressiteadet ja toimuv ise avalikkuse
ette tuua.