16 Nov 2005

50 minutit Abu Ghraib'i ülekuulajaga

15.11.2005 Democracy Now! saatetunnist
on enamik aega pühendatud Tony Lagouranis'i intervjuule.
Väidetavalt on Tony Lagouranis töötanud ülekuulajana
mitmetes Iraagi vanglates, Abu Ghraib kaasaarvatud.

1 Nov 2005

GMO konverents Tallinnas, 13-14.10.2005

Ise ma seal ei käinud ega ole asjaga kuidagi seotud,
kui mõningane väike huvi välja arvata, kuid
sõnavabaduse ja majandusvabaduse pooldajana panen siia
LINGI, kust on
võimalik alla laadida ja kuulata seal toimunud ettekandeid.

Isiklikult arvan, seal läbi kõlanud probleemid
ühilduvad paljuski tarkvarapatendi-teadlike IT-inimeste
muredega: leidub seltkskond, kes soovib, lähtuvatl oma ärihuvidest,
tänapäevases kontekstis orjastada kõiki ülejäänuid
samas valdkonnas tegelevaid isikuid ning leidub hulk ametnikke, kes
seda seltskonda täiest südamest igati aidata soovivad,
mis iganes siis selle aitamise motiivid ka ei oleks.

Noh, võiks ju rääkida, et tervisliku toidu
ning selle valimise vöimaluse olemasolust peaks olema
köik huvitatud, mitte ainult bioloogid, tarbijakaitse, ning
farmerid, kuid ma ei usu, et geneetiliselt muundamaTA
toidu valimise võimalus üht keskmist eurooplast, või
eestlast, rohkem huvitab kui näiteks võimalus valida
erinevate tarkvara pakettide vahel. GMO-vaba toidu olemasolu lihtsalt
ei huvita peale spetsialistide ja möne väärastunud
kodaniku, näiteks mina, mitte kedagi.

No, hästi, see oli nüüd
küll minu, väga subjekiivne
ja ilma korraliku argumentatsioonita,
arvamus, aga ütleme nii, et empiiriline arvamus.