31 May 2005

Yks hypoteetiline seos

Mul tekib kyll v2gisi kysimus, et kas eksisteerib mingi seos omaaegse Eesti elekrijaamade erastamise ning maailmapanga erastamishimulise poliitika vahel?

Kysimus oleks seisnenud selles, et kas oli nii, et alguses l2ks Mart Laar seoses v2heste kogemustega 8nge ja alles hiljem, kui ta oma veast aru sai, siiski intelligentse ja yldjoontes ausa inimesena, l8petas selle jama 2ra?

OK, tunnistan, et ma pean ise k8igepealt ajaloolisi materjale, ajalehti, jne.
dokumente selle kohta uurima, ning siis hiljem sama kysimuse kuidagi sisukamalt, l2bim8eldumalt ja v8ibolla ka viisakamalt Mart Laarile v8i kellelegi teisele esitama.

Vastus eelpooltoodud kysimusele omab t2htsust ainult selles kontekstis, et kui mu hypotees ligikaudugi t6eks osutub, siis on meil kasutada MEIE ENDI NAHAL kogetud hea n2ide, kuidas USA-l eksisteerivad Balti riikidega koost66 osas ainult militaarsed ja majanduslikud huvid, st. et tegelikult nad ei hooli meie inim8igustest ega sellest, et meil h2sti l2heks, mitte yks p8rm. See oleks kyll huvitav taustinfo, mida otsuste vastu v8tmisel arvestada.

Puhtast uudishimust tekib mul ka teine kysimus: kas m8nele Eesti poliitikule on kah kunagi tulnud pakkumine m8nelt majandus-palga-m8rtsukalt("economic hit-man")?

Majanduspalgam8rtsukate skeem seisnes selles, et vaesele riigile anti mingi hiigelsuur laen, mida see riik siis ei suuda tagasi maksta. Laenu katteks n8utakse siis oluliselt allapoole turuv22rtust oleva hinna eest sisse selle riigi loodusresursid, v8i mingid muud resursid. Vaest riiki esindavale ametnikule, n2iteks presidendile, pakutakse siis selle tehingu eest tasuks(altk2emaksuks) mingeid majanduslikke hyvesid. Eelpool v2idetu p8hineb eelpool toodud lingil leiduval intervjuul.

Ylalpool toodud lingilt leiduvas intervjuus v2ideti, et majanduse palga-m8rtsukatest on abi vaid korruptiivsete valitsuste korral. On meeldiv t8deda, et omal ajal sattus meil olema v2hemalt korralik president, Lennart Meri, ning mingil, v8ibolla isegi meeldival, p8hjusel ka ylej22nud seltskond ei olnud piisavalt korruptiivne selleks, et niiv8rd mastaapsed sigadused l2bi oleksid l2inud.
-------------------------------
Täiendus samal teemal:
Paistab, et Iraagis kasutatakse samasugust skeemi: kunagiste Sadam Hussein'i aegsete laenude katteks soovitakse saada Iraagi naftavälju ja loomulikult üliodava hinna eest.