19 Jul 2005

Iisrael võrreldult Palestiinaga

Tegelikult ma sellel teemal kirjutama ei hakka, sest
ma tahan Google-mise ja suure portsu erisuguste, eri allikatest
pärit materjalide lugemise asemel tegelda rohkem isiklike
asjadega, kuid mainin, et Democracy Now! saatetunnis käsitleti
seda teemat väga huvitavalt 18. Juuli(2005) saate teises pooltunnis ja 17. Augusti(2005) saates.


18. Juuli(2005)saates oli Amy Goodman'i saatekülalisteks 3 eri usust naisterahvast, Kristlane, Muslem ja Juut. Kõik 3 väitsid, et konflikti ei põhine usulistel erinevustel. Eks seda, mida nad täpselt väitsid, vaadake ise vastavast intervjuust.

Ühe võimaliku, kuid kahjuks ühekülgse, allikana väärib mainimist ka Machsom Watch