15 Jun 2005

Terrorivastasest sõjast

Ma ei hakka jälle pikalt kirjutama, et USA üks üldiseid mustreid on kiiruga, emotsioonidest lähtuvalt, otsus, näiteks mõni seadus, vastu võtta ja siis hiljem seda tükk-tüki haaval parandama hakata.

Samas, mul on tõesti hea meel tõdeda, et tänu Interneti laiale juurdumisele on peaaegu igale inimesele, kes on teemasse natukenegi pikemalt süveneda viitsinud, selge, et väljendit, terrorivastane sõda, kasutatakse väljaspool USA'd vaid ettekäändena oma kuritegude õigustamiseks ning USA's ise teiste rahvaste terroriseerimiseks. Jätame siin kohal kõrvale sellised, väikesed, poliitilises kontekstis orjarahvad, nagu Eesti, kellel ei jää muud üle kui oma enda julgeoleku huvides oma arvamus enda teada jätta ja lamba kombel kaasa määgida.

Ma võin nüüd küll eksida, aga mulle on kuhugi mälusoppi meelde jäänud seik, et isegi Eestist oluliselt tugevamad riigid nagu Saksamaa ja Prantsusmaa tegid "mää mää", kui G. W. Bush ütles: "You are either with us or you are against us in the fight against terror."

Mis terrorivastasesse sõtta puutub, siis suure Democracy Now! fännina sattusin kuulama ühte huvitavat intervjuud, mis oli tehtud ühe, inimese enda väitel, endise FBI töötajaga. See, väidetavalt, endine FBI töötaja käsitles seda teemat hoopis sellisest huvitavast vaatenurgast, mida ma siia maani mujalt meediast nagu nii väga märganud ei ole.

Minu tähelepanu köitnud võtmeväited minu enda, subjektiivses, sõnastuses:

a) Oluline on tabada KURJATEGIJA pommiga, ning see, mis usku see kurjategija on, ei oma mingit tähtsust.

b) Isegi pärast 911'te moodustavad islamistid tühise osa pommipanemiste või muidu tapmistega tegelevatest rühmitustest, seda ka ka kuritegude toime panemise ning ohvrite arvu poolest.

c) Järeldus punktidest a ja b: kurjategijaid ei ole võimalik leida usu järgi.

d) Põhjus, miks 911'e sündmusi ära hoida ei õnnestunud, ei seisne selles, et info poolik oleks olnud, vaid hoopis selles, et FBI peakontoris ei toimi bürokraatia piisava efektiivsusega, st. haldustegevus oli puudulik. No hästi, eelmises lauses väidetu on õnneks siit-sealt läbi kajanud ning ei ole nii väga uudne, aga ma arvan, et see väide on siin punktide loetelus igati kohane ja minu teksti ülesehituse seisukohast vajalik.

e) Põhjus, miks FBI haldussuutlikkus madal on, seisneb selles, et FBI on sisuliselt mitteavalik, ametnikele keskendunud, asutus, mille üle puudub avalikkusel järelvalve. Endise Hondurase suursaadiku, väidetavalt sõjakurjategija, John Negroponte nimetamine FBI ja CIA kõrgeimaks ametnikuks ning salastatuse veel suurem suurendamine EI TEGELE PROBLEEMIGA, vaid ainult HALVENDAB FBI võimet kuritegevusega võidelda.

Ma arvan, et eelnevast võib teha järelduse, et vähegi avatuselele(jah, rõhutan, NATUKENEGI) püüdlevas ühiskonnas saavad riigiasutused(võibolla ka poliitiline aparaat?) ühiskonna kui terviku seisukohast vaadates tulemuslikult töötada ainult siis, kui nad on avalikkuse ees vastutavad ja vähemalt mingilgi määral läbipaistvad.

Ma ei viitsi kogu taskuhäälingu saadet uuesti läbi kuulata, et konkreetseid tsitaate kirjutada, aga vähemalt üks hea näide, kuidas avavalikkusega mitte koostööd tehes on võimalik ka kõige lihtsamal ja süütumal projektil ebaõnnestuda, leidub 02.06.2005 Linnar Viigiga tehtud Tehnokrati intervjuus.